Khách Hàng - Đối Tác Dầu Dừa Ngọc An

Nhu cầu thị trường cho dầu dừa tinh khiết chất lượng cao, đặc biệt tại khu vực Bắc Mỹ, đang phát triển rất nhanh chóng. Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh giá trị thực phẩm chức năng của dầu dừa tinh khiết. Một vài ví dụ về các bằng chứng cụ thể cho thấy lợi ích đối với sức khỏe của dầu dừa tinh khiết có thể tìm được tại địa chỉ trang web ww.cocounutoil.com do tiến sĩ Mary Eign lập ra.

Dầu dừa tinh khiết cùng với các sản phẩm dừa khác hiện đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm chức năng ở khu vực thành thị ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp và sản xuất sản phẩm dừa vẫn chưa mạnh mẽ thực hiện các chương trình tiếp thị sản phẩm dừa trên thị trường. Hoạt động tiếp thị chủ yếu được thực hiện du khách qua truyền miệng, tạp chí, và các bài báo với nội dung đề cập đến lợi ích sức khỏe của dầu dừa tinh khiết. Số liệu tin cậy nhất tiêu thụ dầu dừa có thể tìm thấy ở trang http://www.indexmundi.com/agriculture, trong đó tiêu thụ dầu dừa hang năm đạt 11 nghìn tấn tại Canada và 493 nghìn tấn tại Mỹ. 

Hiện nay, ngành dừa Bình Định chỉ phát triển mạnh về chế biến cước chỉ xơ dừa, hoạt động chế biến các phần còn lại của trái dừa (cùi dừa, gáo dừa, và nước dừa) hầu như không có. Trong khi đó hơn 70% giá trị gia tăng của ngành dừa được đóng góp bởi các sản phẩm được chế biến từ cùi dừa là sữa dừa, dầu dừa, hay kẹo dừa... Để phát triển bền vững ngành dừa Bình Định thông qua tận dụng tối đa các phần của trái dừa, nhất thiết phải đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm từ cùi dừa. Việc sản xuất dầu dừa tinh khiết là một bước đi quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu này.