Hình thành và phát triển

 HTX NN Ngọc An được thành lập năm 1978, đến nay HTX có 1.085  xã viên, quản lý điều hành diện tích 218 ha đất sản xuất nông nghiệp.

         HTX điều hành các khâu dịch vụ: Thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng giống - vật tư phân bón, cung ứng điện, dịch vụ sản xuất bánh tráng, dầu dừa tinh khiết, tín dụng nội bộ, sản xuất rau an toàn, xây dựng kênh mương nội đồng, xây dựng đường nông thôn.

          Cán bộ quản lý HTX có 15 người, trong đó 01 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 02 kiểm soát, HTX thành lập chi bộ năm 1978, hiện nay có 7/15 đảng viên, trình độ cán bộ quản lý HTX có 04/15 cán bộ có trình độ đại học, còn lại đều có trình độ cao đẳng, trung cấp. Hàng năm HTX đều có kế hoạch đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực chuyên môn.

           Qua quá trình hình thành và phát triển, HTX đang ngày càng đạt được những bước tiến đáng kể, kết hợp giữa hình thức HTX nông nghiệp truyền thống và một số hình thức kinh doanh dịch vụ để từng bước nâng cao chất lượng cuộc số cho xã viên và phát triển HTX.